blank

Lapino straipsnių skrynia

KAM MES TUOKIAMĖS?

Nepaisydami didelės skyrybų statistikos žmonės atkakliai tuokiasi. Peržengę per pirmuosius keturis bendro gyvenimo metus didelė dalis porų išsiskiria. Išsiskiria ne tik pas mus, bet ir islamo, ir induizmo, ir laukinių…

blank

Lapino straipsnių skrynia

MŪSŲ BRANGUSIS “AŠ”

Kai jauti dėmesio stoką – tai jau egocentrizmas? Ar įmanoma jo atsikratyti, ar tai prigimtinė charakterio savybė? Kai jauti dėmesio ir įvertinimo stoką – liūdna gyventi. Kaip tai nugalėti, ar…

blank

Lapino straipsnių skrynia

MĖGAUTIS AR SIEKTI?

Vieni žmonės dažniausiai mėgaujasi procesais. Kiti žmonės dažniau siekia rezultato. Kai jie sueina kartu, jie kartais vienas kitą erzina. Štai žmogus mėgsta pakalbėti. Pakalbėti jam nereiškia konstruktyviai kažką išsiaiškinti. Jam…

blank

Lapino straipsnių skrynia

MYLINTI AUKA

Kartas nuo karto mylinti moteris paklausia, kodėl mano išrinktasis susižavėjo kita? Juk aš jį taip mylėjau… Ir su kartėliu priduria: “Matyt, už meilę tau visuomet sumoka neapykanta…” O gal ta…

blank

Lapino straipsnių skrynia

KAI ŽMOGUS PRAŠO BAUSMĖS

Jūs pažinsite šį keistą elgesį iš kelių štrichų: žmogus sistemingai provokuoja aplinkinių pyktį. Tai su iššūkiu, tai su keistu niūrumu jis atkakliai griauna aplinkinių gyvenimą, vis priartindamas atpildo valandą… Neskubėkite…

blank

Lapino straipsnių skrynia

AR GALIMA SUSITARTI MYLĖTI?

Pereikime prie jausmų, o ypač prie meilės santykių. Šioje vietoje žmonės dažnai pamiršta, kad mainų principas ir toliau galioja. Jie ima veidmainiškai sakyti: “mes nenorime galvoti, kad aš tave mylėsiu…