blank

Lapino straipsnių skrynia

APIE FEMINIZMĄ

Kiek feminizmas yra pažengęs ir kiek atnešęs gerų bei blogų dalykų? Feminizmas – politinis terminas. Neužtenka, mėgdžiojant Žorž Sand, vilkėti kelnes ir rūkyti cigarą. Tai reiškia, kad feministe save gali…